Akukho imikhiqizo atholakele ukumadanisa ukukhetha kwakho.